Khu dây 10 – Chính Trung – Tổ dân phố Kiên Thành – TT.Trâu Qùy – Gia Lâm – Hà Nội (sát cổng số 12 Vinhomes Ocean Park)