Hoài Linh đến thăm Vườn Tùng La Hán Nhật Bản tại Sài Gòn

Ngày 23/4/2017 NSND. Hoài Linh đã đến thăm vườn Tùng La Hán Nhật Bản cs2 tại Quận 2 – Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Trao đổi với chúng tôi, trước khi đến đây NS. Hoài Linh đã đọc được