YASUSHI HORI
Điêu khắc gia, Nghệ nhân vườn Nhật

Chủ trì thiết kế, chỉ đạo thi công.

NONOICHI
Nghệ nhân vườn Nhật

Với 43 năm làm vườn Nhật, ông là 1 trong 4 nghệ nhân vườn Nhật tại Kanazawa.

VŨ XUÂN LÀNH
Nghệ Nhân sinh vật cảnh

Tham gia tư vấn trực tiếp lên ý tưởng cho khu vườn của bạn, tư vấn các loại cây trồng hợp với phong thủy và khu vườn.